مقالات و پایان نامه ها

b (956)

دانشگاه آزاداسلامي واحد ملکان گروه تربيت بدني و علوم ورزشي پايان‌نامه كارشناسي ‌ارشد رشته تربيت ‌بدني و علوم ‌ورزشي (M.Sc) عنوان: مقايسه ويژگي هاي پيکرسنجي و شخصيتي قهرمانان کاراته کا مرد در بخش کاتا وکوميته Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (957)

تقديم به: پدر و مادرم که نخستين آموزگاران زندگي ام بودند. معلمينم که راه علم آموزي را برايم هموار کردند. اساتيدم که چراغ هدايت اين راه بودند. برادرانم که سبب دلگرمي ام هستند. و دوستان Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (947)

فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول: کليات تحقيق1 مقدمه2 1-1 بيان موضوع تحقيق2 1-2 مسئله تحقيق4 1-3 اهميت و ضرورت تحقيق5 1-4 اهداف تحقيق6 1-5 مدل و متغيرهاي تحقيق7 1-6 سوالات تحقيق9 1-7 فرضيه هاي Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (937)

فصل اول کليات تحقيق 1-1- بيان مسأله: مسئولان و دست اندرکاران آموزش در سازمان هاي مختلف مثل همه افراد ديگر سازمان در بخش ها و واحدهاي مختلف مشتاق اند برنامه ها، فرايندها، اقدامات و فعاليت Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (948)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراک دانشکده مديريت گروه حسابداري پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد گرايش: حسابداري عنوان: ارزيابي تأثير حاکميت شرکتي بر مديريت سود در شرکت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (938)

دانشگاه تهران دانشكده علوم اجتماعي بررسي مشاركت روستاييان درتوسعه كشاورزي (مطالعه موردي در استان كردستان) استادراهنما:دكترمصطفي ازكيا استادمشاور:دكترمنصوروثوقي نگارش: سليمان قادري رساله براي دريافت درجه كارشناسي ارشد دررشته جامعه شناسي توسعه روستايي بهمن 1383 فهرست Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (949)

پايان نامه کارشناسي ارشد بيماري شناسي گياهي عنوان : بررسي درصد آلودگي پسته هاي آب خندان به قارچ Aspergillus flavus و آفلاتوکسين نگارش : لطفعلي صالحين استاد راهنما : دکتر حسين افشاري استاد مشاور : Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (939)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي دانشکده روانشناسي و علوم اجتماعي ، گروه علوم ارتباطات پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد ( M.A ) گرايش تحقيق در ارتباطات عنوان: سايتهاي وخبرگزاريهاي غير دولتي فرصت Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (950)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيراز به نام خدا منشور اخلاق پژوهش با ياري از خداوند سبحان و اعتقاد به اين كه عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (940)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه دانشکده تحصيلات تکميلي پايان نامه براي دريافت کارشناسي ارشد رشته حقوق بين الملل (M.A) عنوان : مطالعه تطبيقي مبارزه با تامين مالي تروريسم درحقوق ايران و حقوق بين الملل استاد Read more…

By 92, ago