پایان نامه ارشد

منابع تحقیق c (396)

3-3 –جمع بندی:69فصل 470روش حل و نتایج عددی714-1- مقدمه:714-2- بهینه‌سازی و معرفی انواع مختلف روش‌های آن:714-3- مروری کوتاه بر علت استفاده از نرم افزار لینگو به جهت تعیین بهینگی :724-4- پارامتر های شبیه سازی:734-5- مدل Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (963)

دانشگاه قم دانشکده الهيات و معارف اسلامي پايان نامه دوره کارشناسي ارشد رشته اخلاق گرايش فلسفه اخلاق عنوان : بررسي و نقد برساخت گرايي در فلسفه اخلاق کانت استاد راهنما : دکتر محسن جوادي استاد Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (962)

تحصيلات تکميلي پايان نامه کارشناسي ارشد در مهندسي شيمي گرايش ترموديناميک و سينتيک عنوان: مدلسازي رياضي سينتيک هسته گذاري و رشد نانو ذرات پليمري در فرايند پليمريزاسيون امولسيوني با استفاده از نتايج هدايت سنجي استاد Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (961)

تحصيلات تکميلي پايان نامه کارشناسي ارشد در مهندسي شيمي گرايش ترموديناميک و سينتيک عنوان: مدلسازي رياضي سينتيک هسته گذاري و رشد نانو ذرات پليمري در فرايند پليمريزاسيون امولسيوني با استفاده از نتايج هدايت سنجي استاد Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (960)

دانشکده صدا و سيما-قم گروه پايان نامه نظري دوره کارشناسي ارشد ادبيات نمايشي گرايش فيلمنامه نويسي بررسي پيشفرضها براي رسيدن به فيلمنامهديني استاد راهنما: حجتالاسلام دکتر مهدي داودآبادي دانشجو: مرتضي راوش اسفند ماه 1393 دانشکده Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (959)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي دانشکده حقوق پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد (M.A) رشته ي: حقوق خصوصي عنوان: مباني حقوقي دارا شدن بلاجهت در حقوق ايران و مصر استاد راهنما: دکتر نجات‌الله Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (958)

بسم الله الرحمن الرحيم (با قلم و طرح دلخواه) مقدمات دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد (M.A) گرايش حقوق خصوصي عنوان: بررسي مسئوليت مدني و چگونگي تعيين سبب مسئول Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (957)

تقديم به: پدر و مادرم که نخستين آموزگاران زندگي ام بودند. معلمينم که راه علم آموزي را برايم هموار کردند. اساتيدم که چراغ هدايت اين راه بودند. برادرانم که سبب دلگرمي ام هستند. و دوستان Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (956)

دانشگاه آزاداسلامي واحد ملکان گروه تربيت بدني و علوم ورزشي پايان‌نامه كارشناسي ‌ارشد رشته تربيت ‌بدني و علوم ‌ورزشي (M.Sc) عنوان: مقايسه ويژگي هاي پيکرسنجي و شخصيتي قهرمانان کاراته کا مرد در بخش کاتا وکوميته Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (955)

دانشگاه آزاداسلامي واحد ملکان گروه تربيت بدني و علوم ورزشي پايان‌نامه كارشناسي ‌ارشد رشته تربيت ‌بدني و علوم ‌ورزشي (M.Sc) عنوان: مقايسه ويژگي هاي پيکرسنجي و شخصيتي قهرمانان کاراته کا مرد در بخش کاتا وکوميته Read more…

By 92, ago